Umělé mušky - mušky, háčky, vázací materiál. Veškeré potřeby pro muškaře!
Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmou Martin Douda, Kamelova 3260/3, Praha 10, 106 00, IČ: 71771883, dále označované jako prodávající.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek pomocí internetu a realizace dodávek zboží závazně objednaných kupujícím.
ZPŮSOB OBJEDNÁVEK INTERNETEM
Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů (pokud nejste registrováni) a odeslání objednávky se Vaše elektronická objednávka se stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy rovněž elektronicky (prostřednictvím Internetu) potvrdíme její přijetí a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno dle dále uvedených dodacích podmínek.
DODACÍ PODMÍNKY
Standardně odesíláme zboží do 7 pracovních dnů s výjimkou sortimentu mušek, kde záleží na objednaném množství. Zpravidla jsou mušky doručeny do 14 dnů, ale bývá to spíše dříve. Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu vyfakturována dvojnásobná výše poštovného.

Dodací podmínky včetně poštovného jsou platné pro Českou republiku. Při zasílání zboží na Slovensko je účtováno poštovné ve výši 230 Kč, pro registrované zákazníky s přidělenou slevou pak zvýhodněné poštovné ve výši 160 Kč.

POŠTOVNÉ A BALNÉ (ODBYTOVÉ NÁKLADY)
Celková výška objednávky Poplatek
#1
Poplatek
#2
Poplatek
#3
od do
0 Kč 1.500 Kč 145 Kč 145 Kč 0 Kč
1.501 Kč 2.000 Kč 75 Kč 75 Kč 0 Kč
2.001 Kč - - 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Poplatek #2 zahrnuje tyto kombinace odběru objednaného zboží a platby:

odběr: poštovní zásilkou - mušky v plastové krabičce, platba: dobírkou
odběr: poštovní zásilkou - mušky v pytlíčkách, platba: v hotovosti

Poplatek #3 zahrnuje tyto kombinace odběru objednaného zboží a platby:

odběr: odběrem na místě, platba: v hotovosti

Všechny ostatní kombinace odběrů a plateb odpovídají Poplatku #1
ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ
 • Poštovní zásilkou - bez mušek
  zvolte, pokud v objednávce nemáte mušky

  zboží bude doručeno dle Obchodních podmínek prostřednictvím České pošty na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích při registraci
 • Poštovní zásilkou - mušky v pytlíčkách
  zvolte, pokud máte objednané mušky - u suchých mušek a mušek s nožičkami se nedoporučuje kvůli jejich poškození

  zboží bude doručeno dle Obchodních podmínek prostřednictvím České pošty na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích při registraci
 • Poštovní zásilkou - mušky v plastové krabičce
  zvolte, pokud máte objednané mušky - mušky jsou zapíchané

  zboží bude doručeno dle Obchodních podmínek prostřednictvím České pošty na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích při registraci
 • Odběrem na místě - odběr zboží přímo v sídle (příp. pobočce) firmy Martin Douda, při výběru tohoto druhu odběru zboží Vám přesné informace o odběru zboží budou sděleny e-mailem nebo telefonicky
PLATBA ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ
 • Dobírkou - zboží Vám bude zasláno na dobírku na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích při registraci
 • V hotovosti - možná při odběru zboží v sídle firmy nebo při odběru zboží využitím vlastního rozvozu majitele obchodu
 • Převodem na účet - zvolíte-li tuto možnost, číslo bankovního účtu a číslo variabilního kódu pro identifikaci Vaší platby obdržíte e-mailem
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě lze dle zákona vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • vrácené zboží musí být nepoškozené
 • pokud bylo vrácené zboží zabaleno do speciálního obalu, musí být nerozbalené,
 • vrácené zboží musí být s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
 • vrácené zboží musí být se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – záruční list, manuál atd.
REKLAMACE ZBOŽÍ
Pro zboží zakoupené v našem internetovém obchodě platí bez vyjímky zákonem daná záruční lhůta.

Plně také odpovídáme za výrobní vady a případné škody vzniklé při dodání zboží. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. V případě nesouladu může tuto zásilku odmítnout. V případě, že reklamace dodávky nebude učiněna nejpozději do 7. pracovního dne, považuje se za odsouhlasenou. Reklamace bude poté vyřízena nejpozději do 7 pracovních dnů. V případě nepřevzetí zásilky musí být vrácen i daňový doklad.
Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací
Martin Douda
Kamelova 3260/3
Praha 10, 106 00

kont. osoba: Martin Douda, umelemusky@volny.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Douda, Kamelova 3260/3, Praha 10, 106 00, IČ: 71771883 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa:
Martin Douda, Kamelova 3260/3, Praha 10, 106 00

email: umelemusky(zavinac)volny.cz

telefon: +420602226210

Osobními údaji se rozumí informace o identifikované osobě, tedy jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační a dodací adresa, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, síťový identifikátor. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a zajišťující služby provozování e-shopu (PHPshop.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Správce nemá v úmyslu použít osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje pro účely marketingu.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře pro odeslání objednávky. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře také potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.sponzorované odkazy:

02.03.2022

Jarní vzory mušek na skladě

V aktuální nabídce na skladě jsou jarní vzory mušek. Jedná se hlavně o goldheady, mokré mušky a streamery, účinné na vysazené pstruhy duhové.

čtěte zde »
e-shop by PHP shop - internetový obchod na míru